Informatie over Pieter Rison
© John van Erve

Pieter Rison vervulde vanaf 1901 zijn militaire dienstplicht als zeemilicien bij de Koninklijke Marine. Hij werd eerst enkele maanden bemanningslid van Hare Majesteits logementschip “Neptunus”.

Vervolgens werd hij geplaatst op H.M. torpedo-instructieschip “Marnix”. Hij rondde zijn dienstplicht af op de “Neptunus”.
Tijdens zijn militaire dienst werd hij enkele malen beoordeeld. Uit zijn conduitestaat blijkt dat hij goed kon lezen, schrijven, roeien en pagaaien (peddelen). Rekenen, splitsen en knopen gingen hem redelijk af.
Met het geschut, de sabel en het kapmes kon hij goed overweg. Maar schieten met geweer en revolver lukte hem maar redelijk. Over het algemeen werd hij beoordeeld als een goede tot zeer goede milicien voor wat betreft gedrag, bekwaamheid en geschiktheid.

Op de “Neptunus” werd hij gezien als een zeer goede kok.
Gedurende zijn dienstverband werd hem slechts één keer 2 dagen scheepsarrest opgelegd, omdat hij 30 minuten te laat aan boord was gekomen.

Per 1 januari 1906 werd hij aangesteld als brievenbesteller, tegen een jaarwedde van f.400,-. In de loop van zijn dienstverband bij de posterijen werd zijn jaarwedde enkele malen verhoogd tot f.750,-.
In de zomer van 1918 moest Pieter Rison een darmoperatie ondergaan. Vanwege een complicatie overleed hij aan de gevolgen ervan.

Inmiddels telde het gezin 6 kinderen. De moeder trok tijdelijk met haar kroost in bij familie in Amersfoort. De 2 maanden oude Teunis en de 4 jaar oude Elisabeth kregen de Spaanse griep. Tien dagen na het overlijden van hun vader overleden zij aan de gevolgen van deze griep.

Stamboom 1
terug / zurück / back "Stamboom Rison"
terug / zurück / back "Home"