S T A M B O O M
VAN DE FAMILIE
R I S O N

Maggiel Rison

Soldaat in Franse dienst.
ged.: ..-..-.... te .............. Frankrijk (Bretagne ??)
ovl.: ..-..-.... te .............. voor 1828 ??

geh.: niet gehuwd ( nicht verheiratet / not married)

Pieternelletje van Koot
ged.: 13-08-1777 te Weesp
ovl.: 07-02-1847 te Weesp (acte d.d. 8-02-1847)

Voor 1811 getrouwd met Arie Kooy (overleden 26-07-1837)
Vor 1881 verheiratet mit Arie Kooy (Verstorben 26-07-1837)
Before 1881 married with Arie Kooy (died 26-07-1837)

Uit de verhouding tussen Maggiel Rison en Pieternelletje van Koot
Aus dieses Verhältnis zwischen Maggiel und Pieternelletje van Koot
From this relation between Maggiel und Pieternelletje van Koot

1 zoon

door de vredesrechter erkend als zoon van Maggiel Rison.
durch den Friedensrichter offiziell anerkannt als Sohn von Maggiel Rison.
official approved by the peace-judge as son of Maggiel Rison.


Hendrik Rison
Werkman / sluiswachterknecht / Brugwachter
ged.: 13-09-1798 te Weesp

Doop Hendrik Rison 13081777

Uit deze doopinschrijving kan geconcludeerd worden, dat Maggiel Rison bij de
doop van zijn zoon aanwezig is geweest. Hij erkent daarmee de vader van dit
kind te zijn, en dus is Hendrik Rison een “wettig” kind.

Hendrik Rison was analfabeet. Bij zijn huwelijk kon Hendrik Rison geen
consent of ander officieel document van zijn vader overleggen waaruit bleek
dat hij met het huwelijk van zijn zoon instemde. Zijn vader was immers al
vanaf 1798 afwezig en óf hij in leven is, of wát zijn verblijfplaats is, is
onbekend. Daarom werd er voor de Vrederechter te Weesp een akte van
bekendheid opgemaakt. Daarin verklaarden 4 getuigen, dat zij Maggiel Rison
hebben gekend en dat hij in 1797 en 1798 als soldaat in Franse dienst in het
garnizoen te Weesp heeft verbleven.
Ook verklaarden de getuigen, dat het hen bekend was, dat Maggiel Rison
buiten echt Hendrik Rison had verwekt bij Pieternelletje van Koot.
Uit de gegevens van de Volkstelling 1849 blijkt, dat Hendrik Rison met zijn
vrouw en 4 kinderen (Cornelis, Jan, Bartha en Margaretha) woonde in wijk F,
straatnummer 103, huisnummer 17. Tegenwoordig is dat Herengracht 35 en is
er in dat pand een hotel gevestigd (“Het Hart van Weesp”). 

© John van Erve

ovl.: 30-10-1859 te Weesp (acte d.d. 31-10-1859)
geh.: 15-04-1820 te Weesp (acte d.d. 14-04-1820)

met Cornelia Schijf
Info Cornelia Schijf
ged.: 26-03-1794 te Weesp
ovl.: 14-03-1868 te Weesp
(acte d.d. 16-03-1868)

5 zoons
3 dochters

Stamboom I

Pieter Rison 
sluiswachterknecht / sluiswachter / Werkman
geb.: 02-04-1820 te Weesp
gest.: 23-06-1866 te Weesp

(acte d.d. 04-04-1820)
geh.:  08-08-1850 te Weesp

met Jannetje van der Meij
geb.: 27-11-1824 te Breukelen-St. Pieter
gest.: 08-05-1860 te Weesp


Bartha Rison 1
geb.: 23-04-1822 te Weesp
ovl.: 16-09-1822 te Weesp
(acte d.d. 17-09-1822)


Stamboom II

Abraham Rison
sjouwer / kruier / schippersknecht / besteller / schipper / werkman
geb.: 25-09-1823 te Weesp
overl.: 26-02-1907 te Amsterdam

(acte d.d. 27-09-1823)

1e  huwelijk 
geh.: 27-05-1846 te Amsterdam

met Grietje Ruijs
geb.: 13-05-1819 te Nederhorst den Berg
overl.: 07-06-1862 te Amsterdam

2e  huwelijk
geh.: 13-05-1863 te Amsterdam

met Elisabeth Noordam
geb.: 08-10-1826 te Alkmaar
overl.: 17-03-1910 te Amsterdam


Jan Rison 1
geb.: 19-06-1826 te Weesp
ovl.: 14-09-1831 te Weesp
(acte 59 d.d. 15-09-1831)


Stamboom IV

Cornelis Rison 
werkman / brugwachter / timmerman / pakhuisknecht
geb.: 18-08-1829 te Weesp
overl.: 20-04-1920 te Weesp

acte d.d.19-08-1829

1e  huwelijk
geh.: 07-07-1859 te Weesp

met
Neeltje Luttik

geb.: 02-05-1833 te Weesperkarspel
ovl.: 18-06-1866 te Weesp

2e  huwelijk
geh.: 08-11-1866 te Weesp
met
Lammertje Witteveen
geb.: 21-03-1832 te Huizen
ovl.: 18-03-1898 te Weesp


Stamboom III

Jan Rison 2
timmermansknecht / werkman / brugwachter
geb.: 12-03-1832 te Weesp

(acte d.d. 13-03-1832)

geh.: 19-05-1859 te Weesp (acte: 1859, folio 4)
met
Christina Dalmulder

geb.: 17-11-1835


Bartha Rison 2
geb.: 09-08-1834 te Weesp
ovl.: 04-04-1916 te Amsterdam
acte d.d. 09-08-1834

1e  huwelijk
geh.: 22-09-1858
met
Klaas Frederik Albek
geb.: 08-11-1828 te Amsterdam
ovl.: 25-07-1864 te Amsterdam


Margaretha Rison
geb.: 30-10-1837 te Weesp
ovl.: 25-07-1917 te Weesp
acte d.d. 01-11-1837
geh.: 20-08-1868 (acte 13)
met
Christiaan Gabriël Kreisel
geb.: 07-11-1842 te Amersfoort
ovl.: 25-11-1892 te Weesp


terug / zurück / back "Home"

Changed: 23 oktober 2009