Inleiding Stamboom Rison
John van Erve – Hermesburg 60 – 3437 HJ Nieuwegein
b Na het uitbreken van de Franse Revolutie in 1789,  probeerde Frankrijk zijn macht verder in Europa uit te breiden. Eind december 1794 trokken de Franse troepen onder leiding van generaal Pichegru de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen.
Gevluchte patriotten, die in Noord-Frankrijk verbleven, zagen hun kans schoon en riepen op 19 januari 1795 de Bataafse Republiek uit. Stadhouder Willem V ging in ballingschap naar Engeland.
De Bataafse Republiek omvatte het grootste gedeelte van het tegenwoordige Nederland. De Republiek werd een bondgenoot van Frankrijk. Een succes was dit niet, want de legering van de Franse
soldaten kostte het land miljoenen guldens. De soldaten kwamen direct vanaf de verschillende fronten naar de Republiek om er op te knappen en weer op krachten te komen. De Republiek moest voor hun huisvesting, kleding en verzorging zorg dragen. Eenmaal weer op krachten, gingen zij terug naar Frankrijk en kwamen er weer nieuwe Franse militairen voor in de plaats. Ook de stad Weesp kwartierde Franse soldaten in.
En van die Franse soldaten was Maggiel Rison. Na bestudering van de notulenboeken van het stadsbestuur van Weesp, zou hij op 2 november 1797 in Weesp aangekomen knnen zijn. Op die dag kwamen er onverwacht 40 Franse militairen, die ingekwartierd moesten worden, in Weesp aan.
Er zal nog nader onderzoek gedaan moeten worden naar bovenstaande aanname. Maggiel Rison koppelen aan andere in Weesp aanwezige compagnien kan worden uitgesloten.
Maggiel Rison ontmoette tijdens zijn verblijf in Weesp de ongeveer 20-jarige Pieternelletje van Koot. Het heeft er alle schijn van, dat er tussen Maggiel en Pieternelletje een serieuze relatie heeft bestaan.
Pieternelletje baarde in 1798 een zoon en Maggiel onttrok zich niet aan zijn verantwoordelijkheid zich als vader van dit kind te laten registreren. Samen met zijn vriendin hield hij het kind ten doop in de gereformeerde kerk te Weesp.
Van een huwelijk tussen de twee is het echter niet gekomen. Of Maggiel de werkelijke voornaam van deze Franse soldaat is geweest moet worden betwijfeld. Waarschijnlijk heeft de dominee hem onder een “vernederlandste” naam in het doopboek ingeschreven. In ieder geval trouwde Pieternelletje van Koot vr 1 mei 1813 met Arie Kooij, gedoopt 2 november 1780 te Weesp en daar op 26 juli 1837 overleden.
Het nageslacht van Maggiel Rison is hierna als genealogie beschreven. Het is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen in alleen de mannelijke lijn.

Stamboom        

Noot van John van Erve:
Om de gegevens van deze genealogie te verzamelen, werden de volgende archieven bezocht:
- Gemeentearchief Weesp
- Het Utrechts Archief
- Stads Archief Amsterdam
- Noord-Hollands Archief
- Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
- Gemeentearchief Rotterdam
- Gemeentearchief Wageningen
- Streekarchief Gooi en Vechtstreek
- Gelders Archief

terug / zurck / back "Home"

Changed: 23 oktober 2009